Archives

Vol 5 No 2 (2019)

November 29, 2019

Jurnal Komputer Terapan November 2019

Vol 5 No 1 (2019)

May 31, 2019

Jurnal Komputer Terapan Mei 2019

Vol 4 No 2 (2018)

November 16, 2018

Jurnal Komputer Terapan November 2018

Vol 4 No 1 (2018)

May 31, 2018

Jurnal Komputer Terapan Mei 2018

Vol 3 No 2 (2017)

November 15, 2017

Jurnal Komputer Terapan November 2017